Israel Studios History / stereo_exh_1
Reuven Mansharoff
3/5/02

Previous Home Next

stereo_exh_1

תערוכת הסטריאו. סתם תערוכה שלא היתה אפילו מוזכרת, אלא אם סימנה היא את המהפך של האולפן הביתי.
משמאל: אילן וירצברג האחד והיחיד, אשר ביטנסקי האגדה, מכשיר הקלטה 8 ערוצים שני מיצור של פוסטקס (על רבע אינטש!)ת טייפ -B-77 Revox.
עין לא חדה תגלה מיד שמכונת ה-8 ערוצים קטנה מהטיים 2 ערוצים...