דרג את השרשרת    דירוג נוכחי: מועילה [70]
חיוני - להציג בנבחרת למדתי משהו/עזר לי אפשר למחוק